| หน้าแรก | สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | เรียนอิเล็กทรอนิกส์  | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี |


Electronicsหากจะมีส่วนให้ความรู้ให้ประโยชน์ต่อท่านบ้าง ติชม เสนอแนะ ถามปัญหา ได้ที่ บอร์ดอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น กรุณาลงทะเบียนสมาชิกด้วยจะขอบคุณยิ่ง

แผนภาพบล็อค(Block Diagrams)

ระบบเสียง  ระบบวิทยุ | ระบบแหล่งจ่ายกำลัง | ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ

หน้าต่อไป: แผนภาพวงจร


แผนภาพบล็อคเรานิยมเรียกทับศัพท์ว่า บล็อคไดอะแกรม ซึ่งใช้สำหรับแสดงเพื่อให้เราเข้าใจ(การออกแบบ)วงจรสมบูรณ์ได้ง่าย  โดยการจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆหรือเป็นบล็อค  แต่ละบล็อคจะมีหน้าที่เฉพาะ มีการต่อแต่ละบล็อคเข้าด้วยกัน  ไม่มีการแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในบล็อค มีแต่ด้านเข้ากับด้านออกเท่านั้นที่ปรากฎ  การดูวงจรแบบนี้จะทำให้เข้าใจถึงระบบทั้งหมดได้โดยง่าย

แหล่งจ่ายกำลัง(หรือแบตเตอรี่)ปกติจะไม่แสดงการต่อในแผนภาพวงจร

 


ระบบเครื่องขยายเสียง(Audio Amplifier System)

Block Diagram of an Audio Amplifier System

** แหล่งจ่ายกำลัง(ไม่ได้แสดง)ต้องต่อเข้ากับทุกบล็อคด้วย


ระบบเครื่องรับวิทยุ(Radio Receiver System)

Block Diagram of a Radio Receiver System

** แหล่งจ่ายกำลังไม่ได้แสดง


ระบบแหล่งจ่ายกำลังแบบคุมค่า(Regulated Power Supply System)

Block Diagram of a Regulated Power Supply System
สำหรับรายละเอียดมากกว่านี้ให้ดูที่หน้า แหล่งจ่ายกำลัง

ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ(Feedback Control System)

Block Diagram of a Feedback Control System

** แหล่งจ่ายกำลังไม่ได้แสดง


หน้าต่อไป: แผนภาพวงจร | เรียนอิเล็กทรอนิกส์

ไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes