หน้าแรก | สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี |
Electronicsหากจะมีส่วนให้ความรู้ให้ประโยชน์ต่อท่านบ้าง ติชม เสนอแนะ ถามปัญหา ได้ที่ ice@icelectronic.com จะขอบคุณยิ่ง

เรียนอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหากจะมีความรู้ทางไฟฟ้าจากวิชาฟิสิกส์มาบ้างก็จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น แต่นั่นไม่สำคัญเท่าใจรักใจชอบ แค่นี้ก็สำเร็จเกินครึ่งแล้ว  การคำนวณมีบ้างเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นประโยขน์ในภาคปฏิบัติ เพราะเป้าหมายคือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นนักอิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่นทำเองสร้างเองได้(DIY Electronics) จากหัวข้อต่างๆด้านล่างสามารถคลิ๊กเข้าโดยตรงไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งได้เลย แต่หากยังไม่รู้จะเข้าดูอะไรก่อนดี เริ่มต้นที่นี่! เมื่ออ่านหมดหน้าแล้วเข้าหน้าต่อไปตามลำดับรับรองเข้าใจไม่ยาก

ส่วนแรกที่ต้องเรียนรู้คือทฤษฎีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ อ่านแล้วมีข้อสงสัยให้เข้าไปดูที่ คำถามที่ถามบ่อยๆFAQ ก่อน หากยังไม่เข้าใจหรือไม่ตรงคำถามคำตอบที่ต้องการ ส่งคำถามไปที่ ice@icelectronic.com จะขอบคุณยิ่ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: ทำความคุ้นเคยและทั้งรู้จักรายละเอียดหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
ภาคปฏิบัติ  ต้องเข้าไปดูที่ส่วน โครงงาน และการสร้างการประกอบ รวมทั้ง วิธีการบัดกรี และรายการ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ พื้นฐานที่จำเป็น

ไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes